Сообщения

Сообщения за Май, 2015

Отчет за 30 мая 2015 года – реки Закарпатья

Изображение
Как хорошо отдыхать, не нужно с самого утра вставать и идти на работу. Итак выспавшись только в 10 часов иду на рыбалку. Решил проверить вчерашнюю точку на которой поймал голавля весом 510 грамм, но как и вчера – рано рыба неактивна. остается только любоваться красивой природой Закарпатья, тем-более погода солнечная. Рыбалку начал с воблера йо-зури л-минноу 33, но на эту приманку заработал только одну поклёвку. Так облавливая перспективные места дошел до места где в реку Иршавка впадает река Ильничка. До обеда я поймал только 1 голавля на воблер джакалл чабби в цвете ul tamamushi и пошел домой чтобы не догореть на солнце. После обеда немного половив на реке Синявка, удалось поймать 2 маленьких голавня на мою самодельную микро-колебалку. Приятно ловить на приманки, которые сделал своими руками. Когда пришел на место, где река Синявка впадает в реку Иршавка – увидел, что Синявку раскопали экскаватором и в том место где в прошлом году переходил реку глубина была 20 см. – сейчас там боле…

Звіт за 30 травня 2015 року – річки Закарпаття

Изображение
Як добре відпочивати, не потрібно з самого ранку вставати і йти на роботу. Отже виспавшись тільки в 10 годин йду на рибалку. Вирішив перевірити вчорашню точкуна якій піймав кленя вагою 510 грам, але як і вчора – рано риба неактивна. залишається тільки милуватися красивою природою Закарпаття, тим-більше погода сонячна. Рибалку розпочав з воблера йо-зурі л-мінноу 33, але на цю приманку заробив тільки одну покльовку. Так обловлюючи перспективні місця дійшов до місця де в річку Іршавка впадає річка Ільничка. До обіду я піймав тільки 1 головня на воблер джакалл чаббі в кольорі ul tamamushi і ішов додому щоб не догоріти на сонці. Після обіду трохи половив на річці Синявка, вдалося піймати 2 маленьких кленя на мою саморобну мікро-коливалку. Приємно ловити на приманки, які зробив своїми руками. Коли прийшов на місце, де річка Синявка впадає в річку Іршавка – побачив, що Синявку розкопали екскаватором і в тому місце де минулого року переходив річку глибина була 20 см. – зараз там більше 1 метра.  …

Отчет за 29 мая 2015 года – реки Закарпатья

Изображение
Наконец мне удалось поехать отдохнуть на Закарпатье. Приехал на место в 6 часов утра, завтракаю, переодеваюсь и иду на реку. Рыбалку начал на реке Иршавка, но с 7 утра по 11 часов я заработай только 4 поклевки на вертушку маньячка. Ну думаю – приехал на рыбалку, за 4 часа ни одной пойманной рыбы. После обеда еду в село Ильница пройтись рекой Ильничка до города Иршава. Рыбалку начал с воблера страйк про беби про и с первой точки ловлю 2 маленьких голавлика. Река мелкая и маленькая, поэтому и клюют такие маленькие голавли. На вертушку меппс аглия лонг №00 было много поковок, но поймал на вертушку только одного лобастого. Далее ловил по принципу одна приманка – одна рыба, то есть ловлю рыбу и меняю приманку. Провел сегодня мини-соревнования между риджем 35 и его клоном страйк про арчбек . На риджа поймал 1 лобастого. Страйк про арчбек (Strike pro archback 35 sp) уговорил 2 голавля. На самодельную микро-колебалку поймал 2 голавля, но поклевок было очень много. Не знаю почему голавль засе…

Звіт за 29 травня 2015 року – річки Закарпаття

Изображение
Нарешті мені вдалося поїхати відпочити на Закарпаття. Приїхав на місце в 6 годин ранку, снідаю, перевдягаюся і йду на річку. Рибалку розпочав на річці Іршавка, але з 7 години ранку по 11 годину я зароби тільки 4 покльовки на вертушку маніячка. Ну думаю – приїхав на рибалку, за 4 години жодної пійманої риби. Після обіду їду в село Ільниця пройтися річкою Ільничка до міста Іршава. Рибалку розпочав з воблера страйк про бебі про і з першої точки ловлю 2 маленьких голавлика. Річка мілка і маленька, тому і клюють такі маленькі клені. На вертушку меппс аглія лонг №00 було багато поковок, але піймав на вертушку тільки одного кленя. Далі ловив по принципу одна приманка – одна риба, тобто ловлю рибу і міняю приманку. Провів сьогодні міні-змагання між ріджем 35 та його клоном страйк про арчбек . На ріджа піймав 1 кленя. Страйк про арчбек (Strikeproarchback 35 sp) злакомив 2 кленя. На саморобну мікро-коливалку піймав 2 кленя, але покльовок було дуже багато. Не знаю чому клень засікся тільки 2 рази, х…

Отчет за 24 мая 2015 года – секретный водоем

Изображение
С самого утра не хотел ехать ловить окуня спиннингом, а хорошо выспавшись на водоем попал только в 12 часов. Опять взял 2 спиннинга: Кальзанте и Катану и на поиски полосатого. Все рыбаки на водоеме жаловались на плохой клев и понемногу собирались домой или на другие водоемы. Я же начал искать рыбу белым виброхвостиком релакс и вертушкой Блю Фокс. Только через час поисков я заработал первую поклёвку на силикон и за 3 секунды рыба сходит. Следующий заброс – снова поклевка и за 3 секунды рыба снова сходит. К счастью на 3-м забросе я таки ловлю окуня который «сел» на крючок за край губы и в момент фото сессии «выплюнул» мою приманку изо рта. Зарабатываю еще несколько сходов рыбы и ловлю 2 окуня, решаю половить вертушкой блю фокс, но окунь не обращает на нее внимание. Зато на блесну меппс аглия лонг №1 (серебро) зарабатываю удар и доловить рыбу не удается. Ловлю одного окуня на свою любимую секретную приманку и точка затихает. Пробовал розловить новый воблер косадака мару (Kosadaka Maru),…

Звіт за 24 травня 2015 року – секретна водойма

Изображение
З самого ранку не хотів їхати ловити окуня спінінгом, а добре виспавшись на водойму попав тільки в 12 годин. Знову взяв 2 спінінги: Кальзанте та Катану і на пошуки полосатого. Всі рибаки на водоймі жалілися на поганий кльов і потроху збиралися додому або на інші водойми. Я ж почав шукати рибу білим віброхвостиком релакс та вертушкою Блу Фокс. Тільки через годину пошуків я заробив першу покльовку на силікон і за 3 секунди риба сходить. Наступний закид – знову покльовка і за 3 секунди риба знову сходить. На щастя на 3-му закиді я таки ловлю окуня який «сів» на гачок за край губи і в момент фото сесії «виплюнув» мою приманку з рота. Заробляю ще декілька сходів риби та ловлю 2 окуня і вирішую половити вертушкою блу фокс, але окунь не звертає на неї увагу. Натомість на блешню меппс аглія лонг №1 (срібло) заробляю удар і доловити рибу не вдається. Ловлю одного окуня на свою улюблену секретну приманку і точка затихає. Пробував розловити новий воблер косадака мару (Kosadaka Maru), але окунь н…

Отчет за 22 мая 2015 года – секретный водоем

Изображение
Погода резко поменяла с жары на холод. 22 мая у меня градусник показывал +12 и это конец мая. Что делается с погодой? Имел несколько часов свободного времени и после обеда поехал половить окуня. Взял с собой 2 спиннинга: графитлидер кальзанте для самых легких и маленьких приманок и шимано катана для вертушек. Окунь у меня сегодня снова клевал плохо как и у других рыбаков. Каждую точку сначала обкидывал силиконовой приманкой (твистер, виіброхвост) а тогда вертушками. Так на одной из точек заработал 2 поклевки, но окунь почему-то «сходил» с крючка. Правда удалось их доловить вертушкой меппс аглия лонг №1. К сожалению, за три часа ловли больше поклевок не было, были только «мертвые» зацепы где на дне водоема оставил несколько твистеров и чуть не оторвал вертушку аглия лонг №1. На водоеме встретил друзей которые ловили окуня на живца (тюльку). В них окунь клевал лучше как у меня и каждый из них имел до десятка «полосатых». В коробке коллеги увидел финскую вертушку Блю Фокс (Blue Fox Vib…

Звіт за 22 травня 2015 року – секретна водойма

Изображение
Погода різко поміняла з жари на холод. 22 травня в мене градусник показував +12 і це кінець травня. Що робиться з погодою? Мав декілька годин вільного часу і після обіду поїхав половити окуня. Взяв з собою 2 спінінги: графітлідер  кальзанте для самих легких і маленьких приманок та шимано катана для вертушок. Окунь в мене сьогодні клював знову погано як і в інших рибаків. Кожну точку спочатку обкидував силіконовою приманкою (твістер, віброхвіст) а тоді вертушками. Так на одній з точок заробив 2 покльовки, але окунь чомусь «сходив» з гачка. Правда вдалося їх доловити вертушкою меппс аглія лонг №1. Нажаль, за три години ловлі більше покльовок не було, були тільки «мертві» зачепи де на дні водойми залишив декілька твістерів та чуть не відірвав вертушку аглія лонг №1. На водоймі зустрів друзів які ловили окуня на живця (тюльку). В них окунь клював краще як в мене і кожен з них мав до десятка «полосатих». В коробці колеги побачив фінську вертушку Блу Фокс (Blue Fox Vibrax Foxtail 2 BFX2 (BFX2…

Форма зворотного зв’язку

Имя

Электронная почта *

Сообщение *