Сообщения

Сообщения за Апрель, 2014

Отчет за 25 апреля 2014 года

Изображение
С самого утра меня запрягли работой, должен перекапывать огород возле дома. Освободился только в 3 часа дня и сразу поехал на рыбалку. Сегодня в планах обловить канал и реку спиннингом. Погода облачная, 20 градусов тепла и сильный ветер. Рыбалку начал с волбера йо-зури3д флэт крэнк белого цвета. На первой перспективной точке практически под самым берегом получаю поклёвку щуки на вид 500 грамм, но рыба сходит. Ну ничего, под конец рыбаки я еще зайду на эту точку, и возможно доловлю эту щучку. Больше поклевок на канале не было, кроме воблера, я еще ловил на колебалку, но глухо. Еду на реку проверить яму глубиной 3 метра. В ход идут колебалка, йо-зури л-минноу 66, секретная приманка, но поклёвок нет. Решаю поджиговать, ставлю твистер на офсетном крючке и головка 10 грамм. На втором подрыве приманка зависла в толще воды и не упала на дно, подсекаю и начинаю бороться с рыбой. Щука дала сильное сопротивление, за минуту я завел ее в подсачек и это рекордная щука на спиннинг в этом сезоне. Д…

Звіт за 25 квітня 2014 року

Изображение
З самого ранку мене запрягли роботою, мусив перекопувати город біля хати. Звільнився тільки в 3 години дня і зразу поїхав на рибалку. Сьогодні в планах обловити канал і річку спінінгом. Погода хмарна, 20 градусів тепла і сильний вітер. Рибалку розпочав з волбера йо-зурі 3д флет кренк білого кольору. На першій перспективній точці практично під самим берегом отримую покльовку щуки на вигляд 500 грам, але риба сходить. Ну нічого, під кінець рибалки я ще зайду на цю точку, і можливо доловлю цю щучку. Більше покльовок на каналі не було, крім воблера, я ще ловив на коливалку, але глухо. Їду на річку перевірити яму глибиною 3 метри. В хід йдуть коливалка, йо-зурі л-мінноу 66, секретна приманка, але клювань немає. Вирішую поджигувати, ставлю твістер на офсетному гачку і головка 10 грам. На другому підриві приманка зависла в товщі води і не впала на дно, підсікаю і починаю боротися з рибою. Щука дала сильний спротив, за хвилину я завів її в підсак і це рекордна щука на спінінг в цьому сезоні. В …

Отчет за 22 апреля 2014 года

Изображение
Вчера сделал ставку на ловлю щуки и окуня спиннингом и пролетел. Ни одной поклевки. Сегодня решаю проверить реку боковым кивком и поплавчанкой. На реку приехал в 12 часов дня. Солнце жарило так, что можно было подумать, что на дворе лето. Рыбу пришлось искать, так как на червяка часто клевал ерш. Через час нашел неплохое место, где начали клевать караси. Рыба попадался до 150 грамм и клевала до 5 часов. В прилове к карасю попадались амурчики и густера. Думал, что в такую теплую погоду начнет клевать линь, но сегодня эта рыба есть червяков не хотела. Еще где-то час бродил по реке в поиске линя, но результат нулевой. В итоге я поймал 1,5 кгкарася. ------------------------------ Копирование материалов разрешено только с согласия автора и со ссылкой на блог http://fishingukraine.blogspot.com - I love to fish

Звіт за 22 квітня 2014 року

Изображение
Вчора зробив ставку на ловлю щуки та окуня спінінгом і пролетів. Жодної покльовки. Сьогодні вирішую перевірити річку боковим ківком і поплавочкою. На річку приїхав в 12 годин дня. Сонце так жарило, що можна було подумати, що на дворі літо. Рибу прийшлося шукати, бо на черв’яка часто клював йорж. Через годину знайшов непогане місце до почали клювати карасі. Риба попадалась до 150 грам і клювала до 5 години. В прилові до карася попадалися амурчики і густера. Думав, що в таку теплу погоду почне клювати лин, але сьогодні ця риба їсти черв’яків не хотіла. Ще годину часу бродив по річці в пошуку лина, але результат нульовий. В підсумку я піймав 1,5 кг карася. ------------------------------ Копіювання матеріалів дозволено тільки із згоди автора із посиланням на блог  http://fishingukraine.blogspot.com - I love to fish

Отчет за 17 апреля 2014 года

Изображение
Наконец появился свободное время после Пасхи и сразу пишу отчет по памяти за 17 апреля. Пока ехал на рыбалку, светило солнце. Только разложил летнюю мормышку, облака затянули небо. План на сегодняшний день таков: проверяю места летней мормышкой и если глухо, перехожу на ловлю спиннингом. Червяк на мормышку и в реку. Практически сразу ловлю карася под лодоню. За ним на берег «вылетает» окушок 70 грамм. Далее на протяжении 20 минут вылавливаю несколько карасиков и клев затухает. Боковой кивок в сторону, беру спиннинг и в бой. С 2-го заброса ловлю окушка на вертушку меппс аглия лонг 00. Далее клюнули 2 щучку насиликоновый виброхвост предатор 2. Одна щучка приблизительно пол кило другая, где-то 350 грамм Думал, что щука будет жировать после нереста, но не так случилось, как ожидалось. Хорошо одно, что дождя не было и я приехал домой сухой. ------------------------------ Копирование материалов разрешено только с согласия автора и со ссылкой на блог http://fishingukraine.blogspot.com - I lov…

Звіт за 17 квітня 2014 року

Изображение
Нарешті появився вільний час після Паски і зразу пишу звіт по пам’яті за 17 квітня. Поки їхав на рибалку, світило сонце. Тільки розклав літню мормишку, хмари затягнули небо. План на сьогоднішній день такий: перевіряю місця літньою мормишкою і якщо глухо, переходжу на ловлю спінінгом. Черв’як на мормишку і в річку. Практично зразу ловлю карася під лодоню. За ним на берег «вилітає» окунець грам 70. Далі на протязі 20 хвилин виловлюю декілька карасиків і кльош затухає. Боковий ківок в сторону, беру спінінг і в бій. З 2-го закиду ловлю окунця на вертушку меппс аглія лонг 00. Далі клюнули 2 щучки на силіконовий віброхвіст предатор 2. Одна щучка проблизно пів кіло інша десь 350 грам Думав що щука буде жирувати після нересту, але не так сталося, як гадалося. Добре одне, що дощ не падав і я приїхав додому сухий. ------------------------------ Копіювання матеріалів дозволено тільки із згоди автора із посиланням на блог  http://fishingukraine.blogspot.com - I love to fish

Отчет за 16 апреля 2014 года

Изображение
Сегодняшний день решил посвятить спиннингу. На водоем приехал в 11 часов и начал ловлю с секретной приманки. За 3 минуты чувствую удар, сначала подумал, что это щука, но когда подвел рыбу к берегу - увидел что это окунь. Рыба была без икры, приманку глотнула практически полностью. Этот окунь рекордный в этом сезоне (спиннинг), длина рыбы 29 см и вес 260 грамм. После секретной приманки пробовал ловить на «железки» блесна колебалки и вертушки, но рыба клевать не хотела. А вот на малыша черфула от понтона 21 клюнула щука весом примерно в 350 грамм. Нравится мне этот малыш. На приманки юзури рыба также клевать не хотела, л-минноу и попперы зз и 3дс просто прополоскал, так же  как и твистерок с 2-мя хвостами. Только хотел поставить самодельного воблера, как с неба начал сыпать град с дождем и нужно было срочно заканчивать рыбалку. Погода сегодня была паршивая, холодный ветер, то светит солнце, то падает маленький дождик и на последок град с дождем. Сегодня я ловил этими приманками
П.С. Вч…

Звіт за 16 квітня 2014 року

Изображение
Сьогоднішній день вирішив присвятити спінінгу. На водойму приїхав в 11 годин і розпочав ловлю з секретної приманки. За 3 хвилини відчуваю удар, спочатку подумав, що то щука, але коли підвів рибу до берега – побачив що це окунь. Риба була без ікри, приманку ковтнула практично повністю. Цей окунь рекордний в цьому сезоні (спінінг), довжина риби 29 см і вага 260 грам. Після секретної приманки пробував ловити на «залізяки» блешні коливалки та вертушки, але риба клювати не хотіла. А ось на малюка черфула від понтона 21 клюнула щука вагою приблизно в 350 грам. Подобається мені цей малюк. На приманки юзурі риба також клювати не хотіла, л-мінноу та попери зз і 3дс просто прополоскав, так само як і твістерок з 2-ма хвостами. Тільки хотів поставити саморобного воблера, як з неба почав сипати град з дощем і потрібно було терміново закінчувати рибалку. Погода сьогодні була паршива, холодний вітер, то світить сонце, то падає маленький дощик і на останок град з дощем.
Сьогодні я ловив цими приманками …

Фестиваль «Весенний поплавок 2014» 6 апреля 2014 год

Изображение
После прыжка с парашютом планировал выспаться перед фестивалем, но не так случилось, как ожидалось. Спать легли в час ночи, а проснулись в 6 часов утра. Выпили чаю и на маршрутку. В 8.15 час были на месте, поскольку я на жеребьевку не успел, мне дали 39 сектор, порцию опарыша, пачку прикорми и кепку. Я с собой взял 7-метровое маховое удилище флагман легаси поле, организатор фестиваля Владимир подготовил мне снасть (леска с поплавком) и в бой.
В 9 часов старт, бросаю прикормку и пытаюсь ловить. На Басовом куте начался сильный ветер, да и верховодка с плотвой, которых я рассчитывал ловить не клевали. За 5 часов я поймал 7 рыбин, 1 плотву, одного окушка и 5 верховодок. Общий вес моего улова 140 грамм и 16 место в общем зачете. После взвешивания улова всех участников была вкусная уха и фото сессия. Мне очень понравился фестиваль «Весенний поплавок 2014», увидел, как проходят соревнования. В следующем году постараюсь снова приехать на фестиваль и побороться за призовые места.
П.С. Пойманна…

Фестиваль «Весняний поплавок 2014» 6 квітня 2014 рік

Изображение
Після стрибка з парашутом планував виспатися перед фестивалем, але не так сталося, як гадалося. Спати лягли в час ночі, а проснулися в 6 годин ранку. Випили чаю і на маршрутку. У 8.15 год. були на місці, оскільки я на жеребкування не встиг, мені дали 39 сектор, порцію опариша, пачку прикорми та кепку. Я з собою взяв 7-метрове махове вудилище флагман легасі поле, організатор фестивалю Володимир підготував мені снасть (волосінь з поплавком) і в бій. 
В 9 годин старт, кидаю прикорму і пробую ловити. На Басовому куті почався сильний вітер, та і верховодка з плотицею, яких я розраховував ловити не клювали. За 5 годин я піймав 7 рибин, 1 плотицю, одного окунця і 5 верховодок. Загальна вага мого улову 140 грам і 16 місце в загальному заліку. Після зважування улову всіх учасників була смачна уха та фото сесія. Мені дуже сподобався фестиваль «Весняний поплавок 2014», побачив як проходять змагання. Наступного року постараюся знову приїхати на фестиваль і поборотися за призові місця.
П.С. Піймана…

Прыжок с парашютом в Ровно 5 апреля 2014 года

Изображение
Этот отчет не о рыбалке, поэтому кто не интересуется прыжком с парашютом, можете не читать. Итак, проснулись мы в 7 часов, выпили чаю и на автостанцию (ехали прыгать с парашютом с друзьями). Сели на маршрутку Ровно-Воронов и в дорогу. А дорога была еще та. В маршрутке была такая давка, что шофер не заезжал на станцию Гоща. Было очень неудобно стоять всю дорогу в переполненной маршрутке. Аэродром простенький, самолеты и планеры под открытым небом. Зашли в здание спортивного клуба, заполнили заявки на прыжок и начали учиться: как складывать парашют после прыжка, как «управлять» парашютом (мы прыгали с неуправляемым десантным парашютом Д5), «отключение» запасного парашюта, правильное приземление. После обучения пошли на медицинский осмотр, где у меня мерили давление, взвесили и измерили рост. Я заплатил 400 гривен за прыжок и... спросил у нашего инструктора: «Где здесь туалет? оказалось, что на территорию спортивного клуба туалета нет, надо идти «за елки». Выдали нам парашюты на аэрод…

Стрибок з парашутом у Рівному 5 квітня 2014 року

Изображение
Це звіт не про рибалку, тому хто не цікавиться стрибком з парашутом, можете не читати. Отже, проснулися ми в 7 годин, випили чаю і на автостанцію (їхали стрибати з парашутом з друзями). Сіли на маршрутку Рівне-Воронів і в дорогу. А дорога була ще та. В маршрутці була така давка, що шофер не заїжджав на станцію Гоща. Було дуже незручно стояти цілу дорогу в переповненій маршрутці. Аеродром простенький, літаки і планери під відкритим небом. Зайшли в будинок спортивного клубу, заповнили заявки на стрибок і почали вчитися: як складати парашут після стрибка, як «керувати» парашутом (ми стрибали з некерованим десантним парашутом Д5), «відключення» запасного парашута, правильне приземлення. Після навчання пішли на медичний огляд, де в мене міряли тиск, зважили і поміряли ріст. Я заплатив 400 гривень за стрибок і… запитав в нашого інструктора: «Де тут туалет»? виявилось, що на територію спортивного клубу туалету немає, треба йти «за ялинки». Видали нам парашути на аеродромі (в 14.00 год.), нал…

Отчет за 3 апреля 2014 года

Изображение
Удалось сегодня порыбачить 3 часа. Ловил бы и дольше, но сильный ветер и маленький дождик заставили меня ехать домой. Ловить начал 7-метровым махом на червяка, но пол часа просидел без поклевки. Достал любимую удочку с боковым кивком и пробую искать рыбу. После десятка ершей ловлю 2 карасика и клев на точке затухает. Перехожу на другое место, где опять ловлю карасика и ерши меня просто выгоняют своими поклёвками как из пулемета. На новом месте ловлю пузатого окушка, который возвращается обратно в реку нереститься. И здесь как налетит ветер, мою 6-метровку трудно удержать. Возвращаюсь к велосипеду где ловлю карпика на ладонь и домой. Не хочу больше мокнуть под дождем, чтобы «выкручивать трусы». Сегодня поймал 4 вида рыб: ерш, карась, карп и окунь. П.С. Позавчера на летнюю мормышку клюнула щучка (на вид 200 грамм), которая зацепилась на крючке за край губы, что не позволило ей перерезать леску своими острыми зубами. ------------------------------ Копирование материалов разрешено толь…

Звіт за 3 квітня 2014 року

Изображение
Вдалося сьогодні порибалити 3 години. Ловив би і довше, але сильний вітер і маленький дощик змусили мене їхати додому. Ловити почав 7-метровим махом на черв’яка, але пів години просидів без покльовки. Достаю улюблену вудку з боковим кивком і пробую шукати рибу. Після десятка йоржів ловлю 2 карасика і кльов на точці затухає. Переходжу на інше місце де знову ловлю карасика і йоржі мене просто виганяють своїми клюваннями як з кулемета. На новому місці ловлю пузатого окунця, який повертається назад в річку нереститися. І тут як налетить вітер, мою 6-метровку важко втримати. Вертаюся до велосипеда де виловлюю карпика на лодоню і додому. Не хочу більше мокнути під дощем, щоб «викручувати труси». Сьогодні піймав 4 види риб: йорж, карась, короп і окунь. П.С. Позавчора на літню мормишку клюнула щучка (на вигляд 200 грам), яка зачепилася на гачку за край губи, що не дозволило їй перерізати волосінь своїми гострими зубами. ------------------------------ Копіювання матеріалів дозволено тільки із згод…