Сообщения

Сообщения за Май, 2014

Отчет за 31 мая 2014 года

Изображение
Сегодня опять целый день шел дождь. На этот раз я устроил дуэль между самодельной колебалкой и риджем 35.
К сожалению между приманками вышла ничья, поскольку я не поймал на них ни одной рыбы, хотя поклевки и сходы были как на микро-колебалку, так и на воблер. После дуэли в бой пошла вертушка маньячка, на которую был сход головня. Мне надоело экспериментировать и я зарядил бэби про и мне еще удалось поймать 3 голавлика: один на окраине города 2 других за городом Мне просто не верится, что в этом месте нет рыбы, но сколько я здесь не забрасывал свой воблер, поклевки не получил. Завтра буду ловить на поплавочную удочку мирную рыбу, хочется найти подуста, которого по словам местных рыбаков в реке очень много. ------------------------------ Копирование материалов разрешено только с согласия автора и со ссылкой на блог http://fishingukraine.blogspot.com - I love to fish

Звіт за 31 травня 2014 року

Изображение
Сьогодні знову цілий день падав дощ. На цей раз я влаштував дуель між саморобною коливалкою і ріджем 35.
Нажаль між приманками вийшла нічия, оскільки я не піймав на них жодної риби, хоча покльовки і сходи були як на мікро-коливалку, так і на воблер. Після дуелі в бій пішла вертушка маніячка, на яку був схід головня. Мені надоїло експериментувати і я зарядив бебі про і мені ще вдалося піймати 3 голавлики: один на окраїні міста 2 інших за містом Мені просто не віриться, що в цьому місці немає риби, але скільки я тут не закидав свій воблер, покльовки не отримав. Завтра буду ловити на поплавочну вудку мирну рибу, хочеться знайти подуста, якого за словами місцевих рибаків в річці дуже багато. ------------------------------- Копіювання матеріалів дозволено тільки із згоди автора із посиланням на блог  http://fishingukraine.blogspot.com - I love to fish

Отчет за 30 мая 2014 года

Изображение
Сегодня с утра шел дождь и было прохладно. Решил начать рыбалку в пределах города и сделать маленькую дуэль между воблером «страйк про бэби про» и самодельной микро-колебалкой.
Голавль сегодня клевал очень слабо и за 3 часа, которые были выделены на дуэль на воблер я поймал 3 голавлика, а вот на микро-колебалку попался только 1 клень. После обеда вышел на реку за пределами города, но голавль и там не хотел атаковать мои приманки. За 4 часа я поймал только 2 кленя на бэби про, один из которых потянул примерно на 200 грамм. Пробовал еще ловить на чабика, но поклевок не было. Также тщательно пробросал то место, где вчера поймал 2 жереха - даже поклевки не было. ------------------------------ Копирование материалов разрешено только с согласия автора и со ссылкой на блог http://fishingukraine.blogspot.com - I love to fish

Звіт за 30 травня 2014 року

Изображение
Сьогодні з ранку падав дощ і було прохолодно. Вирішив розпочати рибалку в межах міста і зробити маленьку дуель між воблером «страйк про бебі про» і саморобною мікро-коливалкою.  Голавль сьогодні клював дуже слабо і за 3 години, які були виділені на дуель на воблер я піймав 3 голавлика, а ось на мікро-коливалку попався тільки 1 клень. Після обіду вийшов на річку за межами міста, але голавль і там не хотів атакувати мої приманки. За 4 години я піймав тільки 2 кленя на бебі про, один з яких потягнув приблизно на 200 грам.  Пробував ще ловити на чабіка, але покльовок не було. Також ретельно прокидав те місце, де вчора піймав 2 жереха – навіть покльовки не було. -------------------------------- Копіювання матеріалів дозволено тільки із згоди автора із посиланням на блог  http://fishingukraine.blogspot.com - I love to fish

Отчет за 29 мая 2014 года. Рыбалка на реке Боржава

Изображение
Сегодня решил проверить реку Боржава, которая протекает через село Гребля. В этой реке иногда клюют голавли до 3-х килограмм, и жерехи до 5-ти.
Я начал ловлю в 13.00 и ловил до 18.00. В принципе как ловил, за 5 часов я не поймал ни одной рыбы, правда было только 2 поклевки, одна на смитовский камион, другая на йо-зури л-минноу 44. Поскольку рыбы я не поймал, осталось только любоваться красотой практически дикой реки. Берега очень крутые, сегодня едва не упал в воду с высоты примерно 5 метров. В реке полно затопленных деревьев и кустов, но рыба себя никак не проявляла. Рыбалку на реке Боржава завершил возле моста. По дороге домой зашел еще на реку Иршавка, где сначала поймал маленького голавлика на бебика и на мое удивление на риджа 35 поймал 2 жерешка весом примерно 200 грамм. Уже возле дома на вертушку меппс аглия лонг № 00 серебряного цвета была поклевка скорее всего малого голавлика. На этом сегодняшняя рыбалка была завершена. ------------------------------
Копирование материалов раз…

Звіт за 29 травня 2014 року. Рибалка на річці Боржава

Изображение
Сьогодні вирішив перевірити річку Боржава, що протікає через село Гребля. В цій річці інколи клюють голавлі до 3-х кілограм, та жерехи до 5-ти.
Я розпочав ловлю в 13.00 і ловив до 18.00. В принципі як ловив, за 5 годин я не піймав жодної риби, правда було тільки 2 покльовки, одна на смітівський каміон, інша на йо-зурі л-мінноу 44. Оскільки риби я не піймав, залишилося тільки милуватися красою практично дикої річки. Берега дуже круті, сьогодні ледь не впав у воду з висоти приблизно 5 метрів. В річці повно затоплених дерев та кущів, але риба себе ніяк не проявляла. Рибалку на річці Боржава завершив біля моста.  По дорозі додому зайшов ще на річку Іршавка, де спочатку піймав маленького голавлика на бебіка і на моє здивування на ріджа 35 піймав 2 жерешка вагою приблизно 200 грам.  Вже біля дому на вертушку мепс аглія лонг № 00 срібного кольору була покльовка швидше за все малого голавлика. На цьому сьогоднішня рибалка була завершена. -------------------------------- Копіювання матеріалів дозволен…

Отчет за 28 мая 2014 года. Ловля на реке Иршавка

Изображение
После ловли на реке Ильничка я пошел на квартиру пообедать. До вечера еще много времени и я решаю проверить реку Иршавка, которая является значительно более широкой, как река Ильничка. Практически сразу ловлю голавлика на лодоню на «бебика» и решаю пройти реку немного крупнее воблерами. Ставлю «джакаловського чабика» и после смены нескольких как мне казалось перспективных мест ловлю еще одного маленького кленя.
Больше поклевок на «чабика» не было, так же как и на «риджа 35», «смитовского камиона», глубоководного «иона от косадаки», «йо-зурика л-минноу» 33, 44, вертушки меппс аглия лонг № +1 золотого цвета, и № 00 серебряного и микро-вертушки маньячки. Молчали также и мои микро-колебалки. Зато воблера «бэби про» время от времени радовали меня покльовками кленя, макс вес которого сегодня была до 150 грамм. Фото рыбы не делал, потому что уже надоело фотографировать «мелочь» да и не хочется добавлять однообразные фотографии с воблерами от «страйк про». За неполный день рыбака я поймал 23…

Звіт за 28 травня 2014 року. Ловля на річці Іршавка

Изображение
Після ловлі на річці Ільничка я пішов на квартиру пообідати. До вечора ще багато часу і я вирішую перевірити річку Іршавка, яка є значно ширшою, як річка Ільничка. Практично зразу ловлю голавлика на лодоню на «бебіка» і вирішую пройти річку трішки крупнішими воблерами. Ставлю «джакалівського чабіка» і після зміни кількох як мені здавалося перспективних місць ловлю ще одного маленького кленя.
Більше покльовок на «чабіка» не було, так само як і на «ріджа 35», «смітовського каміона», глибоководного «іона від косадаки», «йо-зуріка л-мінноу» 33, та 44, вертушки меппс аглія лонг № +1 золотого кольору, та № 00 срібнго і вертушки маніячки. Мовчали також і мої мікро-коливалки. Зате воблера «бебі про» час від часу радували мене покльовками кленя, макс вага якого сьогодні була до 150 грам. Фото риби не робив, б вже надїло фотографуваи малечу та і не хочеться добавляти одноманітні фотографії з воблерами від «страйк про». За неповний день рибалки я піймав 23 голавля, трофейв не було, але було дуже б…

Отчет за 28 мая 2014 года. Ловля на реке Ильничка

Изображение
Наконец у меня появилось свободное время и я приехал на Закарпатье. Этот день решаю начать с рыбалки на микро-реке Ильничка, которая протекает через село Ильница. По площади и населению Ильница должна быть минимум поселком городского типа, а то и вообще городом. Лет 15 назад река была гораздо больше и глубже, а сейчас просто маленький ручей. Ловлю начинаю с самодельной микро-колебалки и сразу получаю покльовку. Голавлик на лодоню выпрыгнул из воды и сошел.
Ко мне подошел бывший сосед дядя Вася Причина и сообщил мне, что я браконьер. Мол река находится на территории заповедника и нужно покупать билет на ловлю рыбы. Спрашиваю его, «если река в заповеднике, почему бросаете мусор в воду?», на что он сказал, это такие люди, хотя он сам набросал в реку сорняки и сухие цветы. Продолжаю ловлю и первым «трофеем» на реках Закарпатья стал электрический кабель. Клень больше не хотел атаковать колебалку, поэтому я поставил воблер «страйк про бэби про», которого местная рыба очень «любит». Купил се…

Звіт за 28 травня 2014 року. Ловля на річці Ільничка

Изображение
Нарешті в мене появився вільний час ія приїхав на Закарпаття. Цей день вирішую розпочати з рибалки на мікро-річці Ільничка, яка протікає через село Ільниця. За площею і населенням Ільниця повинна було мінімум селищем міського типу, а то і взагалі містом. Років 15 тому річка була набагато більша і глибша, а зараз просто маленький струмок. Ловлю розпочинаю з саморобної мікро-коливалки і зразу отримую покльовку. Голавлик на лодоню вистрибнув з води і зійшов.
До мене підійшов колишній сусід дядя Вася Причина і повідомив мене, що я браконьєр. Мовляв річка знаходиться на території заповідника і потрібно купувати квиток на ловлю риби. Питаю його, «якщо річка в заповіднику, чому кидаєте сміття в воду?», на що він сказав, що то такі люди, хоча він сам накидав в річку бур’яни та сухі квіти.
Продовжую ловлю і першим «трофеєм» на річках Закарпаття став електрокабель. Клень більше не хотів атакувати коливалку, тому я поставив воблер «страйкпро бебі про», якого місцева риба дуже «любить». Купив собі ц…

Отчет за 13 мая 2014 года

Изображение
В этот день решил половить окушка на ультра-лайтовые приманки. В 16.30 приехал на заросший пруд и начал рыбалку с заросшего меляка. Сразу поймал окушка на вертушку весом 50 грамм. Даже странно, на этом ставку такие «большие окуни» редко попадаются. На протяжении 2-х часов я еще выловил несколько микро-окуньков на вертушки и пошел проверить место в районе дамбы. Начал с пляжа, в воду полетел зелени твистерок и я начал простукивать дно. Сначала у меня сошел микро-окушок. Следующая поклевка была очень мощная. Я даже сначала подумал, что это карпик. Рыба довольно сильно сопротивлялась и на спиннинг с тестом 0-10 гр. с ней было приятно бороться. Где-то 2 минуты проходила борьба, и у берега я увидел красавца окуня. Таких окуней на этом пруду я еще не ловил. Дома весы показали 333 грамма и это рекордный окунь в этом сезоне на спиннинговую снасть. После такой поклевки я пробил дно в районе дамбы и пляжа, но больше таких сильных поклевок не было. ------------------------------ Копирование матер…

Звіт за 13 травня 2014 року

Изображение
Цього дня вирішив половити окунця на ультра-лайтові приманки. В 16.30 приїхав на зарослий ставок і розпочав рибалку з зарослого міляка. Зразу піймав окунця на вертушку вагою 50 грам. Аж дивно, на цьому ставку такі «великі окуні» рідко попадаються. На протязі 2-х годин я ще виловив декілька мікро-окунців на вертушки і пішов перевірити місце в районі дамби. Розпочав з пляжу, в воду полетів зелени твістерок і я почав простукувати дно. Спочатку в мене зійшов мікро-окунець. Наступна покльовка була дуже потужна. Я навіть спочатку подумав, що це карпик. Риба досить сильно пручалася і на спінінг з тестом 0-10 гр. з нею було приємно боротися. Десь 2 хвилини проходила боротьба, і біля берега, вже замученого я побачив красеня окуня. Таких окунів на цьому ставку я ще не ловив. Дома вага показала 333 грами і це рекордний окунь в цьому сезоні на спінінгову снасть. Після такої покльовки я пробив дно в районі дамби і пляжу, але більше таких сильних покльовок не було. ------------------------------ Копію…

Отчет за 12 мая 2014 года

Изображение
На дворе пасмурная погода и я решаю проверить активность щуки. Еду сразу на канал и в этот день решаю ловить только воблерами. За одно проверю недавно купленные воблеры (Kosadaka Mascot XS 80F в цвете GT и PC и Aiko ZigZag 86F в цвете NSM3). Канал поделил на 6 равных частей и каждую часть обловлю различными воблерами минноу. Начал ловлю воблера «косадака маскот» под окуня. Воблер отлично работает на равномерной проводке и на твиче, но поклевок не было. Следующий был также воблер «косадака маскот», но в цвете под плотву. На одной из проводок, приманку атаковала щучка грамм 300. Далее в бой пошел отремонтированный китайский воблер. Пластиковая лопатка, которая была отломана, заменена на алюминиевую. Игра воблера мне понравилась, но поклевок на него также не было. На воблер «Айко зигзаг» также не было поклевок, и игра этой приманки мне не понравилась. Нужно будет почитать на форумах, как и где этим воблером нужно ловить. Остались два моих любимцы - йо-зури л-минноу 66 и 3 дс минноу. На …