Сообщения

Сообщения за Сентябрь, 2014

Отчет за 3 сентября 2014 года

Изображение
Сегодня после обеда у меня было свободное время и не смотря на плохую погоду и сильный ветер решаю поехать на пруд в село Терешковцы половить окуня. Возможно, сегодня окунь захочет клевать на мои самодельные микро-колебалки. На пруду не было ни одного рыбака, и я мог ловить где угодно. Сильный ветер мешал забрасывать микро-приманки и нужно было пускать  их по ветру. Сразу пошел на свои любимые места, но такое впечатление, что окуня там не было. Вертушка маньячка и твистера были проигнорированы хищником. Решаю пройтись с конца пруда до плотины по берегу и ехать домой. На так называемых источниках ловлю несколько окуней на зеленый твистер и одного окушкя на твистер темного цвета Окунь и в дальнейшем на этом пруду в этом сезоне не хочет атаковать вертушки, воблеры и колебалки (по крайней мере у меня). Приятно, что дно пруда чистое и не имеет тех противных зеленых водорослей, что раньше постоянно цеплялись за приманки в 3-7 метрах от берега. Окунь практически не клюет, но удается поймать…

Звіт за 3 вересня 2014 року

Изображение
Сьогодні після обіду в мене появився вільний час і не дивлячись на погану погоду і сильний вітер вирішую поїхати на ставок в селі Терешківці половити окуня. Можливо сьогодні окунь захоче клювати на мої саморобні мікро-коливалки. На ставку не було жодного рибака і я міг ловити де завгодно. Сильний вітер заважав закидати мікро-приманки і потрібно було пускати їх  за вітром. Зразу пішов на свої улюблені місця, але таке враження, що окуня там не було. Вертушка маньячка і твістера були проігноровані хижаком. Вирішую пройтися з кінця ставка до дамби берегом і їхати додому. На так званих джерелах ловлю декілька окунів на зелений твістер і одного окунця на твістер темного кольору Окунь і надалі на цьому ставку в цьому сезоні не хоче атакувати вертушки, воблери і коливалки (по крайній мірі в мене). Приємно, що дно ставка чисте і не має тих противних зелених водоростів, що раніше постійно чіплялися за приманки в 3-7 метрах від берега. Окунь практично не клює, але вдається піймати ще декілька матро…

Отчет за 31 августа 2014 года

Изображение
В воскресенье решил отдохнуть от спиннинговой ловли и половить маховой удочкой белую рыбу. В субботу накопал красных червей, пересмотрел лески, поплавки, крючки для маховой удочки, поскольку уже давнюю ней не ловил и на всякий случай приготовил еще спиннинг. В воскресенье на реку я приехал в 15.00 час. собрал удочку, поплавок взял трабукко 3 гр. подаренный мне на фестивале в городе Ровно, наживив красного червя и жду покльовку. Первую покльовку проспал, но следующую не пропустил. Вовремя подсек рыбу и на крючке оказался окушок 5 грамм. Я его даже не хотел фотографировать и сразу отпустил домой в реку. Больше поклевок на этом месте не было и я пошел по реке в поисках рыбы. Получалось так, что с одного места ловилась одна рыба и я снова менял место. Сначала клюнула густерка. Далее плотичка сорвалась с крючка под самым берегом. Берега реки заросли и 7-метровой удочкой очень удобно ловить. Правда, если клюнет крупная рыба (от 300 гр.), придется с ней побороться и обязательно воспользоват…

Звіт за 31 серпня 2014 року

Изображение
В неділю вирішив відпочити від спінінгової ловлі та половити маховою вудкою білу рибу. В суботу накопав червоних черв’яків, переглянув волосіні, поплавки, гачки для махової вудки, оскільки вже давню нею не ловив і на всякий випадок приготував ще спінінг. В неділю на річку я приїхав в 15.00 год. зібрав вудку, поплавок взяв трабукко 3 гр. подарований мені на фестивалі в місті Рівне, наживив червоного черв’яка і чекаю на покльовку. Першу покльовку проспав, але наступну не пропустив. Вчасно підсік рибу і на гачку опинився окунець 5 грам. Я його навіть не хотів фотографувати і зразу відпустив додому в річку. Більше покльовок на цьому місці не було і я пішов річкою в пошуках риби. Виходило так, що з одного місця ловилася одна риба і я знову міняв місце. Спочатку клюнула густерка. Далі плотичка зірвалася з гачка під самим берегом. Береги річки зарослі і 7-метровою вудкою дуже зручно ловити. Правда, якщо клюне велика риба (від 300 гр.), прийдеться з нею поборотися і обов’язково скористатися пі…