Сообщения

Сообщения за Апрель, 2016

Отчет за 28 апреля 2016 года – село Холонов

Изображение
Вечером решил проверить реку и ров в селе Холонов. В рове на поверхности воды плавают гнилые водоросли и ловить на спиннинговые приманки очень неудобно. Активности щуки и окуня на поверхности воды не увидел, ловил только виброхвостом релакс копыто и за час рыбалки удалось поймать одного окуня весом примерно 80 грамм. Поклевка была без удара, окунь повис на приманке и повел в сторону. Обкидав это место вертушками №00, ріджем 35 и дюймовым силиконом, но больше поклевок на рове не видел. Перешел на речку, а воды в ней практически нет. На приямках удалось найти мелкого окуня. Сегодня ему понравилась вертушка меппс аглия лонг №00, удалось поймать несколько мелких хвостов. А вот вертушка маньячка окуня не заинтересовала. Видимо под вечер окунь хотел атаковать серебряный лепесток, а медная его не интересовала. Также заработал поклевку окуня на лимонный твистер. Рыба хоть и маленькая, но хорошо борется и ее приятно ловить. Жалко реку в Холонове – пропадает на глазах. В итоге поймал 7 рыбин. …

Звіт за 28 квітня 2016 року – село Холонів

Изображение
Ввечері вирішив перевірити річку та рів в селі Холонів. В рові на поверхні води плавають гнилі водорості і ловити на спінінгові приманки дуже незручно. Активності щуки та окуня на поверхні води не побачив, ловив тільки віброхвостом релакс копито і за годину рибалки вдалося піймати одного окуня вагою приблизно 80 грам. Покльовка була без удару, окунь повис на приманці і повів в сторону. Обкидав це місце вертушками №00, ріджем 35 та дюймовим силіконом, але більше покльовок на рові не бачив. Перейшов на річку, а води в ній практично немає. На приямках вдалося знайти дрібного окуня. Сьогодні йому сподобалася вертушка меппс аглія лонг №00, вдалося піймати декілька дрібних хвостів. А ось вертушка маніячка окуня не зацікавила. Мабуть під вечір окунь хотів атакувати срібну пелюстку, а мідна його не цікавила. Також заробив покльовку окуня на лимонний твістер. Риба хоч і мала, але гарно бореться і її приємно ловити. Жаль річки в Холоневі – пропадає на очах. В підсумку піймав 7 рибин. Коти мають бу…

Отчет за 22-24 апреля 2016 года – щука и окунь отнерестились

Изображение
Конец рабочей недели да и сами выходные я решил посвятить рыбалке. Пятница 22 апреля Итак, в пятницу после работы собираю снасти и на велосипеде еду на пруд который находится в селе Божив. От сильного ветра на водоеме были огромные волны, которые «несли» водоросли к берегу. Ловить в таких условиях я не хотел и решил проверить секретный водоем где ветер по идее должен быть слабее и не мешать рыбалке. В пятницу планировал ловить щуку спиннинговыми приманками от 6 до 13 сантиметров, но когда собирался поставить на спиннинг шимано катана катушку, то оказалось, что я ее забыл дома. Не хотелось ловить в сильный ветер ультралайтовми спиннингом, но ехать домой за катушкой тоже не вариант. Хотя погода и солнечная, но в сильный и холодный ветер тепла не чувствовалось. На секретном водоеме ветер не так силен как на ставку в Божев, поэтому рыбалку начал с виброхвоста релакс 5 см. Со второй точки зарабатываю поклевку, но за 5 секунд рыба «сошла». Это уже интересно, потому что сегодня не рассчиты…

Звіт за 22-24 квітня 2016 року – щука та окунь віднерестилися

Изображение
Кінець робочого тижня та і самі вихідні я вирішив присвятити рибалці. П’ятниця 22 квітня Отже в п’ятницю після роботи збираю снасті і на велосипеді їду на ставок який знаходиться в селі Божів. Від сильного вітру на водоймі були величезні хвилі які «несли» водорості до берега. Ловити в таких умовах я не хотів і вирішив перевірити секретну водойму де вітер по ідеї повинен бути слабшим і не заважати рибалці. В п’ятницю планував ловити щуку спінінговими приманками від 6 до 13 сантиметрів, але коли збирався поставити на спінінг шимано катана котушку, то виявилося, що я її забув дома. Не хотілося ловити в сильний вітер ультралайтовми спінінгом, але їхати додому за котушкою теж не варіант.  Хоча погода і сонячна, але в сильний і холодний вітер тепла не відчувалося. На секретній водоймі вітер не таки сильний як на ставку в Божеві, тому рибалку розпочав з віброхвоста релакс 5 см. З другої крапки заробляю покльовку, але за 5 секунд риба «зійшла». Це вже цікаво, бо сьогодні не розраховував що зар…

Отчет за 17 апреля 2016 года – фестиваль «Весенний поплавок 2016»

Изображение
Наконец наступил фестиваль «Весенний поплавок 2016», который проходит в городе Ровно на озере Басов Кут. На этот раз я успел на жеребьевку секторов и вот участники фестиваля выстроились в шеренгу чтобы узнать который им выпал сектор для рыбалки. Главный судья фестиваля Владимир Кобизев На фестиваль взял две маховые удочки: - китайское маховое удилище 3,4 м.; - флагман легаси поле 7 м. Зимний ящик вместо кресла, в котором были снасти для поправочных удочек, наживка и прикормка для рыбалки. Садок для рыбы мне одолжил организатор фестиваля. Как и было прописано в положении фестиваля в 9 утра был дан старт соревнований и все участники начать активно закармливать свои сектора и начинать ловить рыбу. Я начал ловить 7-метровой удочкой флагман на опарыш, но за час времени не видел поклевки, хотя участники фестиваля время от времени ловили рыбку. Через час после начала соревнований впервые увидел поклевку рыбы. Антенна поплавка ушла под воду, но рыбу подсечь не удалось. После 10 холостых покле…

Звіт за 17 квітня 2016 року – фестиваль «Весняний поплавок 2016»

Изображение
Нарешті настав фестиваль «Весняний поплавок 2016» який проходить в місті Рівне на озері Басів Кут. Цього разу я встиг на жеребкування секторів і ось учасники фестивалю вистроїлися в шеренгу щоб дізнатися який їм випав сектор для рибалки. Головний суддя фестивалю Володимир Кобизєв На фестиваль  взяв дві махові вудки: - китайське махову вудилище 3,4 м.; - флагман легасі поле 7 м. Зимовий ящик замість крісла в якому були снасті для поправочних вудок, наживка та прикормка для рибалки. Садок для риби мені позичив організатор фестивалю. Як і було прописано в положенні фестивалю в 9 ранку був даний старт змагань і всі учасники почати активно закормлювати свої сектори і починати ловити рибу. Я почав ловити 7-метровою вудкою флагман на опариш, але за годину часу не бачив покльовки, хоча учасники фестивалю час від часу ловили рибку. Через годину після початку змагань вперше побачив покльовку риби. Антена поплавка пішла під воду, але рибу підсікти не вдалося. Після 10 холостих покльовок нарешті ловлю …

Отчет за 16 апреля 2016 года – рыбалка в Ровно

Изображение
В воскресенье в Ровно на озере Басовый Кут проводится фестиваль «Весенний поплавок 2016» и я решил принять в нем участие. Приехал в Ровно сегодня (суббота) и решил половить на реке Устье которая протекает через город летней мормышкой. Взял 6-метровую удочку глобе нью хантер, навозные черви и опарыш и пошел на реку искать рыбу. На реке начал рыбалку у затопленных веток. Сначала пробовал ловить на навозного червя, но рыба не клевала, тогда попробовал опарыш и сразу поймал маленькую рыбку колюшку. Этой наживкой рыба интересовалась и мне удалось поймать 3 пескаря и верховодку. Потом начался дождик и я смотал удочку и пошел домой. Возле кино дворца «Украина» на Майдане Независимости мотоциклисты Ровно открывали байкерський сезон. За час времени дождь перестал падать, поэтому выбежал на озеро Басов Кут половить красноперку летней мормышкой на опарыша. К сожалению удалось поймать только одну рыбку. Причем на игру мормышкой рыба не обращала внимание. Поклевку заработал когда опарыш с мормышко…

Форма зворотного зв’язку

Имя

Электронная почта *

Сообщение *