Сообщения

Сообщения за Август, 2014

Отчет за 26 августа 2014 года

Изображение
Для начала, хотел бы поздравить (хотя и с опозданием) всех граждан Украины с празднованием 23-й Годовщины Независимости. Желаю счастья, здоровья, успехов в делах на благо процветания Украины! Несколько дней назад решил сделать мини-соревнования между воблерами ZipBaits Khamsin 50 в цвете 505 (мне очень нравится этот цвет и как только я увидел его в продаже - сразу купил) и его копией Kosadaka Mirage XS 50F в цвете PC. Ловля проходила на небольшой реке. Погода была паршивая: сильный ветер с дождем и забрасывать такие легкие приманки было неудобно, что сказалось на зацепах воблеров на ветках кустов и деревьев. Поскольку ловил китайским шнуром Power Pro 0,1 мм (так написано на коробке, хотя на самом деле там все 0,14-0,16 мм) сильно не переживал, что оборву приманки, хотя на хамсине немножко разогнулось одно жало тройника. Прошел я рекой 2 километра, но к сожалению не было ни одной поклевки, поэтому в результате получилась ничья. Следующие соревнования между этими воблерами планирую про…

Звіт за 26 серпня 2014 року

Изображение
Для початку, хотів в би привітати (хоча і з запізненням) всі громадян України з відзначенням 23-ї Річниці Незалежності. Бажаю щастя, здоров’я, успіхів у справах на благо процвітання України! Декілька днів тому вирішив зробити міні-змагання між воблерами ZipBaits Khamsin 50 в кольорі 505 (мені дуже подобається цей колір і як тільки я побачив його в продажу – зразу купив) та його копією Kosadaka Mirage XS 50F в кольорі PC. Ловля проходила на невеликій річці. Погода була паршива: сильний вітер з дощем і закидати такі легкі приманки було незручно, що позначилося на зачепах воблерів на гіляках кущів і дерев. Оскільки ловив китайським шнуром Power Pro 0,1 мм (так написано на коробці, хоча насправді там всі 0,14-0,16 мм) сильно не переживав, що обірву приманки, хоча на хамсіні трішки розігнулося одне жало трійника. Пройшов я річкою 2 кілометри, але нажаль не було жодної покльовки, тому в результаті вийшла нічия. Наступні змагання між цими воблерами планую провести на кар’єрах в с. Стоянів з ч…

Отчет за 23 августа 2014 года

Изображение
Прежде всего, хочу поздравить всех граждан Украины с днем Государственного Флага Украины. Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу Родину и наш флаг! Мира, счастья и благополучия! Вырвался сегодня вечером на рыбалку. На реку приехал в 18.30, быстро собрал спиннинг и как это не странно, блесны колебалки забыл дома. Если считать, что последних 5 поклевок щуки были на колебалки, то немного разочаровался. Но ничего не сделаешь, начинаю ловить с воблеров. На одной из проводок на ю-зури кристал минноу чувствую слабенький тычок, подсекаю и рыба сходит. Неплохое начало, меняю приманки: воблеры, силикон, вертушки но тишина. Вспомнил о легендарном воблере йозури л-минноу 66, который не раз выручал меня в бесклёвья и на 3-й проводке чувствую удар. Спиннинг в дугу, щука сначала пошла в траву откуда я ее успешно «выдрал» сделала свечу и успешно зашла в подсачек. Воблер щука проглотила полностью и чтобы его достать из пасти, пришлось пользоваться зевником и хирургическим пинцето…

Звіт за 23 серпня 2014 року

Изображение
Перш за все хочу привітати всіх громадян Україні з днем Державного Прапора України. Нехай у ваших серцях завжди живе почуття гордості за нашу Батьківщину і наш прапор! Миру, щастя та благополуччя! Вирвався сьогодні ввечері на рибалку. На річку приїхав в 18.30, швидко зібрав спінінг і як це не дивно, блешні коливалки забув дома. Якщо рахувати, що останніх 5 покльовок щуки були на коливалки, то трохи розчарувався. Але нічого не зробиш, починаю ловити з воблерів. На одній з проводок на ю-зурі крістал мінноу відчуваю слабенький тичок, підсікаю і риба сходить. Непоганий початок, міняю приманки: воблери, силікон, вертушки але тишина. Згадав про легендарний воблер йозурі л-мінноу 66, який не раз виручав мене в безкльов’я і на 3-й проводці відчуваю удар. Спінінг в дугу, щука спочатку пішла в траву звідки я її успішно «видер» зробила свічку і успішно зайшла в підсак. Воблер щука ковтнула повністю і щоб його достати з пащі, прийшлося користуватися зевником і хірургічним пінцетом. В дома вага пок…

Отчет за 21 августа 2014 года

Изображение
Августовская жара с +30 поменялась на осеннюю прохладу с дождем и +20 тепла. Вода в водоемах немного остыла и хотя водоросли еще даже не начинали падать - щука должна уже чаще выходить кормиться. Решаю под вечер проверить канал и реку на активность хищника. Пока ехал на рыбалку, начался дождь и мне пришлось надевать плащ, чтобы не промокнуть, потому что я ехал на велосипеде. Сначала заехал на канал и вижу что он практически полностью зарос водорослями. Чистые участия канала я обловил виброхвостом маннс 2 дюйма, но поклевок не было, да и я сейчас не рассматриваю канал как перспективный водоем на счет хищника. Меня больше интересовала река, а именно две суперовые щучьи точки. Небо было затянуто тучами, шел дождь и мне до конца рыбалки осталось полтора часа. Первую точку я начал облавливали воблерами. Самодельный воблер, ю-зури 3д минноу, фоеникс, ю-зури кристал минноу ф7, косадака флэш 130ф не дали результата. Твистеры и виброхвосты маннс и релакс - также без поклевок. Меппс аглия №2 в…

Звіт за 21 серпня 2014 року

Изображение
Серпнева спека з +30 помінялася на осінню прохолоду з дощем і +20 тепла. Вода в водоймах трохи охолола і хоча водорості ще навіть не починали падати – щука повинна вже частіше виходити кормитися. Вирішую під вечір перевірити канал і річку на активність хижака. Поки їхав на рибалку, почався дощ і мені прийшлося вдягати плащ щоб не змокнути, бо я їхав на велосипеді. Спочатку заїхав на канал і бачу що він практично повністю заріс водоростями. Чисті участи каналу я обкидав віброхвостом маннс 2 дюйма, але покльовок не було, та і я зараз не розглядаю канал як перспективну водойму на рахунок хижака. Мене більше цікавила річка, а саме дві суперові щучі точки. Небо було затягнуте хмарами, падав дощ і мені до кінця рибалки залишилось півтори години. Першу точку я почав обловлювати воблерами. Саморобний воблер, ю-зурі 3д мінноу, фоенікс, ю-зурі крістал мінноу ф7, косадака флеш 130ф не дали результату. Твістери і віброхвости маннс та релакс – також без покльовок. Меппс аглія №2 в сріблі як і інші…

Отчет за 19 августа 2014 года

Изображение
Этого дня решил поехать на Хринницкое водохранилище, а именно в село Набережное и попробовать поймать окуня. В районе этого села я еще не ловил на водохранилище, поэтому сегодняшняя рыбалка будет как разведка новых территорий. Накачал лодку и в 15.00 был уже на воде. С помощью эхолота нашел русло и начал простукивать дно виброхвостиком. Поклевок не было и возле русла я нашел затопленный лес. Поменял виброхвот на твистер со спрятанным крючком и давай «продирать» его через подводные лесные заросли. Около 16 часов чувствую тяжесть на том конце шнура и из воды достал мидию. Облом, хотя сразу было ясно, что это не рыба клюнула. За несколько минут ловлю еще одну мидию. Дальше была тишина и даже мидии перестали клевать. Около 19 часов решил вернуться на русло и через несколько забросов зарабатываю поклёвку. Доловить рыбу после поклевки не удалось, хотя я менял силикон как по цвету, так и по размеру. Под берегом в траве замечаю, как малек «выскакивает» из воды. Снимаюсь с якоря и подплываю к…

Звіт за 19 серпня 2014 року

Изображение
Цього дня вирішив поїхати на Хріницьке водосховище, а саме в село Набережне і попробувати піймати окуня. В районі цього села я ще не ловив на водосховищі, тому сьогоднішня рибалка буде як розвідка нових територій. Накачав човна і в 15.00 був вже на воді. За допомогою ехолота знайшов русло і почав простукувати дно віброхвостиком. Покльовок не було і біля русла я знайшов затоплений ліс. Поміняв віброхвіт на твістер з захованим гачком і давай «продирати» його через підводні лісові зарослі. Близь 16 години відчуваю тяжкість на тому кінці шнура і з води достаю мідію. Облом, хоча зразу було ясно, що це не риба клюнула. За декілька хвилин ловлю ще одну мідію. Далі була тишина і навіть мідії перестали клювати. Близько 19 години вирішив вернутися на русло і через декілька закидів заробляю покльовку. Доловити рибу після покльовки не вдалося, хоча я міняв силікон як по кольору, так і по розміру. Під берегом в траві замічаю, як мальок «вискакує» з води. Знімаюся з якоря і підпливаю до місця на від…

Отчет за 17 августа 2014 года

Изображение
Снова воскресенье и у меня целый день свободный. Беременная кошка на меня так ругается, что я ей не привожу свежую рыбу, в обед надо ехать на пруд в село Терешковцы, чтобы Муся, моя кошка не выгнала меня из дома))) На пруду в Терешковцах полно рыбаков и все перспективные места заняты. Еду на «свою» точку, чтобы поймать хоть несколько окуньков. Ловлю по два окуни на твистер зеленого цвета и цвета машинное масло Обеденная пора и окунь не такой активный как вечером, но я все равно решаю проверить воблера, вертушки и микро-колебалки. В бой идут ZipBaits Rigge 35F в цвете L-020, Pontoon 21 Cheerful 34F-MR в цвете 005, самодельные микро-колебалки, вертушки меппс аглия лонг №00 в серебряном цвете и маньячка полиглот №1 в медном цвете, но окунь опять не хочет их атаковать. Продолжаю ловить окуня на твистеры и в 16.00 еду домой, чтобы вечером проверить реку на счет щуки. На пруду я поймал 13 окушков весом от 15 до 40 грам. На реку приехал в 19.30 час. никого не было, так что я начал облавлива…

Звіт за 17 серпня 2014 року

Изображение
Знову неділя і в мене цілий день вільний. Вагітна кицька на мене так свариться, що я їй не привожу свіжу рибу, що в обід мушу їхати на ставок в село Терешківці, щоб Муся, моя кицька не вигнала мене з дому))) На ставку в Терешківцях повно рибаків і всі перспективні місця зайняті. Їду на «свою» точку, щоб впіймати хоч декілька окунців. Ловлю по два окуні на твістер зеленого кольору та кольору машинне масло Обідня пора і окунь не такий активний як ввечері, але я все одно вирішую перевірити воблера, вертушки і мікро-коливалки. В бій ідуть ZipBaits Rigge 35F в кольорі L-020, Pontoon 21 Cheerful 34F-MR в кольорі 005, саморобні мікро-коливалки, вертушки меппс аглія лонг №00 в срібному кольорі та маніячка поліглот №1 в мідному кольорі, але окунь знову не хоче їх атакувати. Продовжую ловити окуня на твістери і в 16.00 їду додому, щоб ввечері перевірити річку на рахунок щуки. На ставку я піймав 13 окунців вагою від 15 до 40 грам. На річку приїхав в 19.30 год. нікого не було, так що я почав обловлюва…

Отчет за 10 августа 2014 года

Изображение
Воскресенье выдалась очень жарким и под вечер я снова еду на пруд поплавать и половить окуня. Людей на пруду много и половить на пляже мне не удалось. Переезжаю на перспективную точку, где неплохо клевал окунь несколько дней назад и собираю спиннинг. Ловлю начал с силикона, а именно с зеленого твистера. На второй проводке слышу, как окунь пощипывает хвостик твистерка, останавливаю проводку и окунь на крючке. Сразу меняю твистер зеленого цвета на машинное масло и с первого заброса окунь атакует его в заглот. Пришлось пользоваться хирургическим пинцетом, чтобы достать приманку из «шахты» окуня. Твистер окуням понравился и было поймано еще 6 штук. Воскресенье, жара и люди на ставку отдыхают по полной программе. Какой-то дядя с 2-мя детьми плавали на лодке и нагнали на мою перспективную точку семейство лебедей. Пришлось дать месту отдохнуть 15 минут. В коробке нашел виброхвостики фирмы релакс, но поклевки были только на белый цвет. Снова проверяю самодельные колебалки, вертушки и воблера…

Звіт за 10 серпня 2014 року

Изображение
Неділя видалась дуже жаркою і під вечір я знову їду на ставок поплавати і половити окуня. Людей на ставку багато і половити на пляжі мені не вдалося. Переїжджаю на перспективну точку, де непогано клював окунь декілька днів тому і збираю спінінг. Ловлю розпочав з силікону, а саме з зеленого твістера. На другій проводці чую, як окунь пощипує хвостик твістерка, запиняю проводку і окунь на гачку. Зразу міняю твістер зеленого кольору на машинне масло і з першого закиду окунь атакує його  в заглот. Прийшлося користуватися хірургічним пінцетом. Щоб достати приманку з «шахти» окуня. Твістер окуням сподобався і було виловлено ще 6 штук. Неділя, жара і люди на ставку відпочивають по повній програмі. Якийсь дядя з 2-ма дітьми плавали на човні і нагнали на мою перспективну точку сімейство лебедів. Прийшлося дати місцю перепочити 15 хвилин. В коробці знайшов віброхвостики фірми релакс, але покльовки були тільки на білий колір. Знову перевіряю саморобні коливалки, вертушки та воблера, але окунь на них…

Отчет за 7 августа 2014 года

Изображение
Августовская жара выгнала меня этого вечера на пруд поплавать и заодно проверить перспективные места на счет активности окуня. Вода в пруду зеленая и теплая, но в такую жару для меня главное быть возле воды. Рыбалку начинаю возле дамбы, в воду летит твистерок 2,5 см. Странно, но на глубине не было ни одной поклевки и я перехожу на мель, которая заросла травой. Все очень просто, забрасываю приманку в окна и коридоры между травой и окунь сразу себя проявляет. Поклевки очень деликатные. Во время проводки твистера окунь атаковал его 2 раза и на 3-й уже «сел» на крючок. Давно не был на рыбалке, поэтому сегодня решаю проверить все микроприманки, чтобы знать что окунь хочет кушать в такую жару. Меняю твистер на вертушку «маньячку полиглот», поклевка и окунь сходит. Снова забрасываю вертушку и окушок на берегу. Дальше в бой пошли мои самодельные колебалки, воблеры косадака ион хл и страйк про арчбек 35 сп и китайський поппер длинной 5 см., но окунь не хотел клевать на них. Изменение точки ло…

Звіт за 7 серпня 2014 року

Изображение
Серпнева жара вигнала мене цього вечора на ставок поплавати і заодно перевірити перспективні місця на рахунок активності окуня. Вода в ставку зелена і тепла, але в таку спеку для мене головне бути біля води. Рибалку починаю біля дамби, в воду летить твістерок 2,5 см. Дивно, але на глибині не було жодної покльовки і я переходжу на мілину, яка заросла травою. Все дуже просто, закидаю приманку у вікна і коридори між травою і окунь зразу себе проявляє. Покльовки дуже делікатні. Під час проводки твістера окунь атакував його 2 рази і на 3-й вже «сів» на гачок. Давно не був на рибалці, тому сьогодні вирішую перевірити всі мікроприманки, щоб знати що окунь хоче їсти в таку жару. Твістер міняю на вертушку «маніячку поліглот», покльовка і окунь сходить. Знову закидаю вертушку і окунець на березі. Далі в бій пішли мої саморобні коливалки, воблери косадака іон хл та страйк про арчбек 35 сп та китайський попер довжиною 5 см., але окунь не хотів клювати на них. Зміна точки ловлі також не принесла рез…